KLIK SINI

PENGUMUMAN

ASSALAMUALAIKUM,
KEPADA SEMUA PELAWAT BLOG CIKGU. BAHAN-BAHAN BAGI PENGAJIAN AM MODULAR, PENGAJIAN KERTAS 1 DAN KERTAS 2 TELAH CIKGU SELIAKAN DALAM BLOG KHAS. SILA KLIK PADA BLOG KHAS PENGAJIAN AM. SEKIAN, TERIMA KASIH

Sunday, July 10, 2011

PROGRAM UNTUK WANITA OLEH KERAJAAN


Latihan Kemahiran

Pelbagai program latihan kemahiran dan keusahawanan dilaksanakan bagi membolehkan wanita memajukan diri dan mengambil peluang dalam pasaran pekerjaan. Seramai 3000 orang usahawan wanita mendapat manfaat daripada program ini terutamanya penerima pinjaman Yayasan Tekun Nasional (YTN). Program yang sama juga dilaksanakan di bawah Program Keusahawanan Majlis Amanah Rakyat (MARA) yang menyediakan latihan kepada 8000 orang wanita.

Program Keusahawanan

Di bawah skim YTN sebanyak RM200 juta dikeluarkan sebagai pinjaman kepada 46 ribu wanita untuk membantu mereka dalam aktiviti keusahawanan. Di bawah Skim Bantuan Khas Usahawan Wanita sebanyak RM18.5 juta diluluskan kepada 185 usahawan wanita. Pinjaman ini membantu mereka melibatkan diri dalam perkhidmatan berasaskan teknologi maklumat, perekabentuk dan pembungkusan produk, penyelidikan dan pembangunan serta pemasaran. Program latihan juga dilaksanakan bagi membantu usahawan wanita menaik taraf perniagaan mereka ke peringkat perindustrian kecil dan sederhana (PKS). Di bawah Program Pembangunan Keusahawanan Pertanian pula sebanyak 154 bengkel latihan dikendalikan yang memanfaatkan 6238 orang wanita. Hasil daripada program ini, wanita telah menyertai industri makanan berasaskan pertanian yang menghasilkan jumlah jualan sebanyak RM94.1 juta.

Program NUR Sejahtera

Ia diperkenalkan bagi mendidik wanita mengenai kepentingan pemeriksaan kesihatan yang kerap serta mengamalkan gaya hidup sihat. Health Line pula diperkenalkan bagi menyediakan maklumat yang menyeluruh dan bersepadu melalui talian mengenai penyakit tidak berjangkit seperti kanser, kencing manis dan penyakit berkaitan jantung. Langkah ini menunjukkan betapa pentignya kesihatan dan pengesanan awal kanser.

Penubuhan NIEW

Penubuhan Institut Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) Bagi Memperkasa Wanita (NIEW) adalah sebagai sebuah institusi antarabangsa yang memberi tumpuan untuk memperkasakan wanita menerusi pendekatan pembelajaran sepanjang hayat. NIEW juga berkhidmat sebagai pemangkin untuk Negara-negara NAM menerusi pelbagai latihan serta program penyelididkan bagi memperkuatkan kerjasama Negara selatan-selatan dalam memperkasa dan membangunkan wanita.

Penubuhan Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan (NICIWID)

Ia ditubuhkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 1976 bertujuan bagi menterjemahkan pelan tindakan sedunia mengenai wanita dalam pembangunan Negara. Selain itu, ia memberi nasihat kepada kerajaan tentang perkara-perkara berkenaan wanita dalam perhubungan Negara.

Penubuhan Urusetia Hal Ehwal (HAWA)

Pada 1983, HAWA telah ditubuhkan untuk mengawasi dan menilai perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan oleh sektor awam dan swasta bagi faedah kaum wanita. Selain daripada bertindak sebagai maklumat utama mengenai hal ehwal wanita, HAWA juga berfungsi sebagai urusetia kepada NACIWID.

No comments: